BHP Opole - BHP Ekologia sp. z o.o.

BHP Ekologia sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma, wspierająca przedsiębiorstwa, instytucje administracji publicznej i osoby fizyczne w zakresie BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wdrażamy nowoczesne, sprawdzone i pewne rozwiązania, które gwarantują poprawę bezpieczeństwa osób i mienia, a także umożliwiają dynamiczny rozwój firm i jednostek administracyjnych przy uwzględnieniu aspektów CSR. Postaw na doświadczonych specjalistów BHP z Opola, którzy rozwiąża Twoje problemy!

Usługi BHP Opole

Usługi BHP - szkolenia wstępne, okresowe, doradztwo i nadzór nad pracownikami.

Ochrona PPOŻ

Szkolenia, wsparcie i audyty PPOŻ.

Usługi BHP

Oferujemy usługi BHP na najwyższym poziomie. W ramach naszej oferty dostępna jest zarówno stała obsługa BHP, jak i możliwość powierzenia nam pojedynczych zleceń.

Szkolenia BHP

Zatrudniamy wykwalifikowanych inspektorów BHP, specjalizujących się w takich dziedzinach, jak szkolenia wstępne BHP oraz szkolenia okresowe BHP, szkolenia z zakresu narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne, szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, szkolenia z pierwszej pomocy, kontrola i analiza stanu BHP i ppoż., opracowanie dokumentacji BHP i kadrowej, pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, ocena maszyn pod względem BHP, przeprowadzanie dochodzenia powypadkowego, opracowywanie dokumentacji wypadkowej, wsparcie w doborze odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej oraz pomoc w przygotowaniu do kontroli BHP i ppoż.

Ochrona PPOŻ.

Istotną częścią naszej oferty są także usługi ppoż. Oferujemy zarówno pracownicze szkolenia ppoż., jak i audyty przeciwpożarowe, w ramach których opracowujemy wymagane prawem dokumentacje, takie jak Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Ocena Zagrożenia Wybuchem czy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Przeprowadzamy próbne ewakuacje i analizy ppoż. oraz wydajemy opinie i zalecenia, dzięki którym każdy zakład pracy może stać się miejscem bezpiecznym dla pracowników oraz osób trzecich.

Podatek ekologiczny

Wspieramy wszystkie osoby i przedsiębiorstwa, które z uwagi na prowadzoną działalność są zobowiązane do płacenia podatku ekologicznego za korzystanie ze środowiska oraz do sporządzania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomagamy rozliczyć opłaty środowiskowe oraz przygotować wymagane dokumenty.

Zagospodarowanie odpadów i osadów ściekowych oraz ewidencja odpadów

Nasze działania koncentrujemy także na ekologii, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W ramach naszej oferty można skorzystać z takich usług, jak audyty z zakresu gospodarki odpadami, pośrednictwo w procesie gospodarowania osadami, sporządzanie bieżącej ewidencji odpadów na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów, sporządzanie obowiązkowego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z gospodarki odpadami do Urzędu Marszałkowskiego.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl