Ewidencja odpadów

PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW OPOLE

 

Ewidencja odpadów to ustawowy obowiązek dokumentowania ilości oraz sposobów gospodarowania odpadami i wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późniejszymi zmianami).

Dla istnienia tego obowiązku nie jest potrzebna żadna decyzja administracyjna. Ewidencja odpadów dotyczy każdego posiadacza czy wytwórcę odpadów.

Ewidencja odpadów Opole – podział

 • Bieżącą ewidencje odpadów dotyczącą na przykład:
  • Wytwarzania odpadów
  • Przekazywania odpadów
  • Transportu i zbierania odpadów
 • Coroczną sprawozdawczość – sporządzaną na podstawie bieżącej ewidencji, przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego.

Ustawa o odpadach, w art. 66, zobowiązuje posiadacza odpadów do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, a w przypadku niedotrzymania tego obowiązku przewiduje karę grzywny.

Ewidencja odpadów Opole

OFERUJEMY Państwu usługę polegającą na:

 • sporządzaniu bieżącej ewidencji odpadów na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów
 • sporządzeniu obowiązkowego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów
 • przekazaniu sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego
 • przeprowadzeniu audytu i uregulowaniu stanu formalno-prawnego firmy w zakresie odpadów
BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl