Podatek ekologiczny

Czym Jest Podatek Ekologiczny

Są to opłaty Naliczane za korzystanie ze środowiska, które sporządza się w sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Oferujemy Państwu pomoc w spełnieniu obowiązków wynikających z zapisów ustawy. Zrobimy to za Was rzeczowo, profesjonalnie i tanio. Zapraszamy do współpracy.

Kto musi opłacać podatek ekologiczny?

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz osoby wykonujące zawód medyczny.
  • Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. szkoły, urzędy, fundacje, koła łowieckie)
  • Osoby fizyczne nie będące podmiotem, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać, jednak nawet wtedy pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województwa.

podatek ekologiczny Opole

Obowiązkowy Podatek Ekologiczny

Podatek ekologiczny jest wprowadzony przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, lub tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.

Podatek ekologiczny jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy!

Twoja niewiedza o konieczności naliczania opłat i składania sprawozdań nie zwalnia Cię od odpowiedzialności.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl