Zagospodarowanie odpadów Opole

ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH OPOLE

 

Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków jako specyficzny odpad procesów oczyszczania ścieków. Dotąd najczęściej trafiały na składowiska, wysypiska lub do środowiska w postaci wstępnie ustabilizowanej.

Zawsze jednak stanowią dość istotny problem techniczny ze względu na duże uwodnienie i masę oraz niebezpieczeństwo sanitarne. Najnowsze przepisy wymuszają na wytwórcach (oczyszczalniach) zmianę tych niekorzystnych właściwości. Osady ściekowe są coraz częściej używane do użyźniania terenów rolniczych i leśnych oraz do rekultywacji terenów zdewastowanych. Obok bogactwa materii organicznej, osady ściekowe zawierają wiele związków i pierwiastków koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin oraz mikroorganizmów.

Osad posiada bardzo dobre parametry nawozowe, które nie powodują pogorszenia standardów jakości ziemi i spełnia on wszystkie warunki do wykorzystania go w:

 

  • rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
  • do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

Nasza OFERTA współpracy dotyczy z jednej strony „producentów” osadów (oczyszczalnie ścieków), a z drugiej potencjalnych odbiorców przetworzonych osadów (np. rolnicy).
Pośredniczymy w procesie zagospodarowania osadów.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl