O firmie

Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców, instytucji administracji publicznej oraz osób fizycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, której misją, a zarazem wyzwaniem jest satysfakcja każdego Klienta.

Dlatego też najważniejsze dla nas wartości to profesjonalizm, elastyczność oraz rzeczowe i zindywidualizowane podejście do problemów naszego usługobiorcy.

Nawiązanie współpracy z naszą firmą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska rozpoczniemy od przeprowadzenia bezpłatnego audytu wstępnego.

Pozwoli nam to uzyskać informacje niezbędne do realizacji usług w sposób najbardziej efektywny i dostosowany do Państwa potrzeb, specyfiki branży i warunków pracy.

W celu uzyskania pełnego zadowolenia każdego z naszych Klientów, oferujemy różne warianty współpracy:

  • outsourcing kompleksowy, polegający na realizacji całego spektrum usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową, łącznie z zakupem wymaganego sprzętu, środków ochronnych i oznakowania;
  • stały nadzór w oparciu o warunki uprzednio zawartej umowy; zakres nadzoru obejmuje bhp, ochronę przeciwpożarową, kadry oraz szkolenia specjalistyczne, w zależności od preferencji Klienta; abonament miesięczny względnie kwartalny;
  • działania okolicznościowe, np. szkolenia bhp, opracowanie określonego zakresu dokumentacji bhp, doradztwo, dokumentacja ppoż. itp.
  • outsourcing kompleksowy w zakresie ochrony środowiska lub działania okolicznościowe związane z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie odpowiednich ewidencji i sporządzanie sprawozdań

BHP Ekologia Sp. z o.o. należy do Grupy NET.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl