Szkolenia BHP Opole

Szkolenia BHP z zakresu pierwszej pomocy

Potencjalni adresaci szkolenia BHP to m. in.:

  • osoby wyznaczone przez pracodawcę do pełnienia obowiązków na terenie zakładu w tym zakresie (pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, Art. 2091, Kp),
  • pracownicy zamierzający pogłębić swoją świadomość i zdobyć wymagane umiejętności w omawianym zakresie,
  • pracownicy, u których z racji wykonywanego zawodu, może częściej występować konieczność udzielania pierwszej pomocy (np. kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani, personel szkolny itp.),
  • wszystkie zainteresowane osoby chcące nabyć podstawowej wiedzy w zakresie ratowania życia lub zdrowia innych osób (zarówno dorosłych jak i dzieci).

Szkolenia BHP Opole – przeciwpożarowe (ppoż)

Potencjalni adresaci szkoleń BHP to m. in.:

  • właściciele, zarządcy i użytkownicy budynku (najczęściej są nimi pracodawcy),
  • osoby kierujące pracownikami,
  • osoby wyznaczone przez pracodawcę do pełnienia obowiązków na terenie zakładu w tym zakresie (pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, Art. 2091, Kp),
  • wszystkie zainteresowane osoby zamierzające poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w omawianym zakresie.

Szkolenia BHP Opole – metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

  • Szkolenia BHP z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, przeznaczone są w głównej mierze dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Mają one na celu przybliżenie osobom prowadzącym instruktaż stanowiskowy problemu metodyki nauczania. Dobre przyswojenie zasad metodyki nauczania pomaga w osiągnięciu właściwego poziomu efektywności i przystępności przekazywanych informacji,
  • Szkolenia BHP z zakresu narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne, rakotwórcze) występujące w środowisku pracy.

Oferujemy również szkolenia wstępne BHP i szkolenia okresowe BHP – sprawdź naszą propozycję!

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl