Szkolenia okresowe BHP Opole

Kto może przeprowadzić szkolenie okresowe BHP?

Obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP reguluje m.in. art.2373 §2 Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, jeśli nie został on przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pracownicze składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP spoczywa na zakładzie pracy. Jeżeli pracodawca osobiście nie posiada uprawnień do samodzielnego przeprowadzenia szkolenia ogólnego, wstępnego lub okresowego, jego realizację najlepiej powierzyć doświadczonemu specjaliście ds. BHP. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik, np. kierownik.

Cel szkolenia okresowego BHP Opole

Szkolenie okresowe BHP ma za zadanie:

  • aktualizację oraz ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie,
  • przypomnienie i zaznajomienie pracownika z czynnikami środowiska pracy, mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia,
  • poinformowanie i przeszkolenie pracowników w zakresie nowo wdrożonych rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz innych osób, przebywających na terenie zakładu pracy,
  • przeszkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych, w tym m.in. z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenia okresowe BHP Opole – kto i kiedy im podlega?

Pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno się przeprowadzić:

  • w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku osoby kierującej pracownikami (dyrektor, kierownik, brygadzista, mistrz etc.),
  • w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych (konstruktor, technolog, planista produkcji etc.) oraz administracyjno-biurowych.

Kolejne szkolenia okresowe BHP również przeprowadza się w różnych odstępach czasu – w zależności od stanowiska, jakie zajmuje dany pracownik:

nie rzadziej niż raz na 1 rok – na stanowiskach, na których wykonywana jest praca szczególnie niebezpieczna,

nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych,

nie rzadziej niż raz na 5 lat – na stanowiskach osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych,

nie rzadziej niż raz na 6 lat – na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, które nie zostały wymienione.

Czas trwania i program szkolenia BHP oraz egzamin

Czas trwania oraz program szkoleń okresowych BHP wynika z w/w ustawy i rozporządzenia, a także jest uzależniony od rodzaju stanowiska zajmowanego przez danego pracownika.

Każde szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem, jaki przeprowadza organizator szkolenia. Karty egzaminacyjne, wskazujące stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, stanowią podstawę do dalszego zatrudnienia pracownika na danym stanowisku i są przekazywane do akt firmy.

Ukończenie szkolenia i pozytywne zaliczenie egzaminu zależą od zaangażowania pracownika, ale także od podejścia osoby prowadzącej szkolenie. Doświadczony szkoleniowiec BHP jest w stanie przekazać nawet trudną wiedzę i wymagające wprawy umiejętności w sposób prosty, w pełni zrozumiały i łatwy do zapamiętania.

Wszystkich pracodawców, którym zależy na tym, by każdy ich pracownik odbył szkolenie okresowe z pożytkiem dla siebie i firmy, zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń okresowych BHP w GRUPA NET.

BHP Opole - BHP Ekologia Sp. z o.o. © 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone
Exelmedia.pl